Корисничке алатке

Алатке сајта


президијум_народне_скупштине_фнрј

Президијум Народне скупштине ФНРЈ

Президијум Народне скупштине ФНРЈ, колективни шеф државе у ФНР Југославији од 1946. до 1953.

Састав

Народна скупштина ФНРЈ је бирала Президијум Народне скупштине на заједничкој седници оба дома — Савезног већа и Већа народа. Састојао се од председника, шест потпредседника, секретара и највише тридесет чланова.1)

Президијум је за свој рад одговарао Народној скупштини. Она је могла опозвати Президијум и изабрати нов, као и разрешити дужности поједине чланове и изабрати нове и пре истека времена за које су изабрани. У случају распуштања Народне скупштине Президијум је вршио дужност све до избора новог Президијума. Новоизабрана Народна скупштина се састајала најдоцније месец дана после извршених избора.2)

Делокруг

Президијум Народне скупштине ФНРЈ вршио је следеће послове:3)

 • сазивао заседања Народне скупштине ФНРЈ;
 • распуштао Народну скупштину ФНРЈ у случају несагласности домова о законском предлогу;
 • расписивао изборе за Народну скупштину ФНРЈ;
 • оцењивао сагласност закона република са Уставом ФНРЈ и савезним законима, уз накнадну потврду Народне скупштине ФНРЈ, а на захтев Владе ФНРЈ, президијума народних скупштина република, Врховног суда ФНРЈ, јавног тужиоца ФНРЈ и по сопственој иницијативи;
 • давао обавезна тумачења савезних закона;
 • проглашавао изгласане законе;
 • издавао указе;
 • вршио право помиловања према прописима закона;
 • додељивао одликовања и почасна звања ФНРЈ према прописима савезног закона;
 • ратификовао међународне уговоре;
 • постављао и опозивао на предлог Владе ФНРЈ амбасадоре, ванредне посланике и опуномоћене министре у страним државама;
 • примао акредитивна и опозивна писма код њега акредитованих дипломатских представника страних држава;
 • проглашавао општу мобилизацију и ратно стање у случају оружаног напада на ФНРЈ, или у случају потребе непосредног извршења међународних обавеза ФНРЈ према међународној организацији мира или некој савезничкој земљи;
 • постављао и разрешавао на предлог председника Владе ФНРЈ поједине чланове Владе у времену између два заседања Народне скупштине ФНРЈ, уз накнадну потврду Народне скупштине ФНРЈ;
 • одређивао заменике члановима Владе на предлог председника Владе ФНРЈ;
 • на предлог председника Владе ФНРЈ мењао, спајао и укидао постојећа министарства и комисије у времену између заседања Народне скупштине ФНРЈ и уз њену накнадну потврду;
 • одређивао на предлог Владе ФНРЈ која предузећа и установе имају општедржавни значај и долазе под непосредну управу Савезне владе;
 • расписивао народни референдум у питањима из надлежности ФНРЈ на основу одлуке Народне скупштине ФНРЈ или на предлог Владе ФНРЈ.

Указе Президијума Народне скупштине ФНРЈ потписивали су председник и секретар.

Сродни чланци

1)
Члан 73. Устава Федеративне Народне Републике Југославије (1946)
2)
Чланови 75. и 76. Устава ФНРЈ (1946)
3)
Члан 74. Устава ФНРЈ (1946)
президијум_народне_скупштине_фнрј.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/14 12:38