Корисничке алатке

Алатке сајта


ослобађање_куршумлије_1877

Ослобађање Куршумлије 1877.

Ослобађање Куршумлије 1877, спровела је српска војска 25. децембра 1877. године за време Другог српско-турског рата.

Ослобађање Прокупља

Српска влада објавила је Турској 14. децембра 1877. године Други српско-турски рат. Операције српске војске започеле су 15. децембра, када је Моравски корпус прешао границу наступајући на југ према Нишу.1) Ибарска дивизија под командом Стевана Биничког наступала је према Прокупљу и Куршумлији. Чачанска бригада 1. класе је 18. децембра ослободила Прокупље.2) Чачанска бригада је 20. децембра кренула у правцу Куршумлије, али пошто није имала довољно војске за ослобађање Куршумлије код Тулара су сачекали да стигне Крушевачка бригада 2. класе, која је преко Јанкове клисуре наступала према Куршумлији.3)

Распоред и план напада

Српска војска је од 20. децембра започела опсаду Ниша са севера, запада и делом са југа.4) Српска врховна команда је одлучила да пре напада на Ниш најпре ослободи Белу Паланку и Пирот, који су Ниш повезивали са Софијом, а исто тако да ослободе Куршумлију, Самоков и Преполац, да би спречили да Хафиз паша са својом војском са Косова не дође у помоћ турској војсци у Нишу.5) Самоков и Преполац представљали су планинска утврђења, која су јужно од Куршумлије водила према Приштини.6) Пуковник Стеван Бинички је од Чачанске бригаде 1. класе и крушевачке бригаде 2. класе оформио Куршумлијски одред, који је требао да у три колоне наступа од Јанкове клисуре и Прокупља према Куршумлији.7)

Десну колону чинио је један батаљон крушевачке бригаде и оделење добровољаца, а задатак им је био да под командом Лазара Павловића наступају преко Сагоњева према Перуници, да усклађују дејства са средњом колоном приликом заузимања Перунике, а након тога да пређу на десну обалу Топлице код Данковића, заузму турска утврђења на Мирничкој коси и да нападну Куршумлију са запада.8) Средњу колону чинила су два и по батаљона крушевачке бригаде, а стављени су под заповедништво мајора Илије Живковића.9) Средња колона требала је да се од Чучала спусти преко Рашице и Перунике у долину Топлице, да заузме турске положаје код Микуљана и нападне Куршумлију са севера.10) Лева колона састојала се од два батаљона Чачанске бригаде 1. класе, која је била под заповедништвом капетана Милана Стојановића.11) Три чете и два топа леве колоне требали су да остану код Турала да би се заштитили из правца Прокупља.12) Други део леве колоне од пет чета и три топа требало је да се крећу долином Топлице и да нападну Куршумлију са истока.13)

Ослобађање Куршумлије

Напредовање српске војске ометао је велики снег, који је управо пред њихово наступање завејао планинске путеве.14) Централна и десна колона су се кретале спорије, него што се раније предвиђало.15) Турска нередовна војска напала је леву колону 23. децембра током њеног наступања према Куршумлији.16) Лева колона је због тога морала да се утврђује код Плочника и да делом снага растерује нередовну турску војску.17) Средња и десна колона стигле су 23. децембра у 17 сати код Перунике.18) Средња колона је до мрака стигла до Микуљанског виса. Десна колона се до ноћи пребацила преко Топлице код Данковића.19) Преко ноћи између 23. и 24. децембра српска војска је од локалних Срба сазнала многе важне податке о турској војсци, што је омогућило добру припрему напада.20) Ујутро 24. децембра 1877. средња и десна колона напале су јаке турске микуљанске положаје.21) За то време лева колона је наступала долином Топлице преко Барлова и Барловских висова до Мачковца.22) Средња колона је након кратке артиљеријске припреме храбро напала турске утврђене јединице.23) Након двочасовне битке српска средња колона је била принуђена да се у нереду повлачи преко Микуљанског потока.24) Охрабрени Турци су онда кренули у противнапад.25) Средња колона се поремећенога поретка зауставила тек на другој обали потока, где је уследила борба прса о прса са турским јединицама, које су их гањале.26) Средња колона је почела да губи у том сукобу, али тада је пристигао студенички батаљон из леве колоне под командом Симе Петровића и напао је Турке са бока и са леђа.27) Лева колона је пре тога чула борбу код Микуљана и одмах су кренули у том правцу. Студенички батаљон је изненада напао Турке и заузео њихова два главна шанца у време када су Турци изашли из њих да гањају српску средњу колону.28) Дошло је до панике у турским редовима, а турска војска је била нападнута и однапред и са леђа. Турска војска је напустила микуљанска и источна утврђења и побегла је на другу страну Топлице и Бањске реке.29) Српска војска је заноћила на заузетим утврђењима и следећег дана 25. децембра у 10 сати ушла је у Куршумлију.30)

Резултати

Турска војска је након тога напустила и утврђења на Самокову. Српска војска је у борбама за ослобођење Куршумлије имала 15 мртвих и 37 рањених, а турски губици нису познати.31) Иако је Ибарска дивизија требала да након Куршумлије заузме утврђења на Самокову и Преполцу задовољила се запоседањем само првих утврђења на Самокову.32) Стеван Бинички је сматрао да је Ибарска дивизија превише развучена и да би наступањем према Преполцу само изложио леви бок и позадину, па је због тога наредио да војска само брани Куршумлију.33) Бинички је био свестан да не може да одбрани Куршумлију у случају напада Хафиз паше са његовом војском из смера Приштине.34) Пошто није мога да добије појачања Бинички је обавестио Врховну команду да је болестан.35) Турска војска је касније поново заузела Куршумлију, али српска војска ју је поново ослободила.

Литература

  • Петар Опачић, Саво Скоко, Српско-турски ратови 1876-1878, БИГЗ, Београд, 1981.

Oslobadjanje Kursumlije 1877.

1) , 2)
П. Опачић, С. Скоко, 1981, стр. 217
3)
П. Опачић, С. Скоко, 1981, стр. 218
4) , 5)
П. Опачић, С. Скоко, 1981, стр. 220
6) , 7) , 8) , 9) , 10) , 11) , 12) , 13) , 14) , 15) , 16) , 17) , 18) , 19)
П. Опачић, С. Скоко, 1981, стр. 221
20) , 21) , 22) , 23) , 24) , 25) , 26)
П. Опачић, С. Скоко, 1981, стр. 222
27) , 28) , 29) , 30) , 31) , 32) , 33) , 34) , 35)
П. Опачић, С. Скоко, 1981, стр. 223
ослобађање_куршумлије_1877.txt · Последњи пут мењано: 2022/05/04 20:23