Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_лајковац

Општина Лајковац

Општина Лајковац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Лајковац и још 18 насељених места.

Општина има површину од 186 квадратних километара и 15.475 становника.

Политичко уређење

Органи општине Лајковац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Лајковац обухвата укупно 19 насељених места:

 1. Бајевац
 2. Боговађа
 3. Врачевић
 4. Доњи Лајковац
 5. Јабучје
 6. Лајковац (варош)
 7. Лајковац (село)
 8. Мали Борак
 9. Маркова Црква
 10. Непричава
 1. Пепељевац
 2. Придворица
 3. Ратковац
 4. Рубрибреза
 5. Скобаљ
 6. Словац
 7. Степање
 8. Стрмово
 9. Ћелије

Сродни чланци

Спољне везе

општина_лајковац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:18