Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_кучево

Општина Кучево

Општина Кучево, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Кучево и још 25 насељених места.

Општина има површину од 721 квадратног километра и 15.516 становника.

Политичко уређење

Органи општине Кучево су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 43 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Кучево обухвата укупно 26 насељених места:

 1. Благојев Камен
 2. Бродица
 3. Буковска
 4. Велика Бресница
 5. Волуја
 6. Вуковић
 7. Дубока
 8. Зеленик
 9. Каона
 10. Кучајна
 11. Кучево
 12. Љешница
 13. Мала Бресница
 1. Мишљеновац
 2. Мустапић
 3. Нересница
 4. Раброво
 5. Равниште
 6. Раденка
 7. Ракова Бара
 8. Сена
 9. Српце
 10. Турија
 11. Церемошња
 12. Церовица
 13. Шевица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_кучево.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:17