Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бачка_топола

Општина Бачка Топола

Општина Бачка Топола, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бачку Тополу и још 22 насељена места.

Општина има површину од 596 квадратних километара и 33.321 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бачка Топола су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бачка Топола обухвата укупно 23 насељена места:

 1. Багремово
 2. Бајша
 3. Бачка Топола
 4. Бачки Соколац
 5. Богарaш
 6. Горња Рогатица
 7. Гунарош
 8. Зобнатица
 9. Карађорђево
 10. Кавило
 11. Криваја
 12. Мали Београд
 1. Мићуново
 2. Ново Орахово
 3. Његошево
 4. Оборњача
 5. Томиславци
 6. Панонија
 7. Пачир
 8. Победа
 9. Светићево
 10. Средњи Салаш
 11. Стара Моравица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бачка_топола.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:36