Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бачка_паланка

Општина Бачка Паланка

Општина Бачка Паланка, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бачку Паланку и још 13 насељених места.

Општина има површину од 579 квадратних километара и 55.528 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бачка Паланка су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 41 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 9 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бачка Паланка обухвата укупно 14 насељених места:

 1. Бачка Паланка
 2. Визић
 3. Гајдобра
 4. Деспотово
 5. Младеново
 6. Карађорђево
 7. Нештин
 1. Нова Гајдобра
 2. Обровац
 3. Параге
 4. Пивнице
 5. Силбаш
 6. Товаришево
 7. Челарево

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бачка_паланка.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:35