Корисничке алатке

Алатке сајта


одлука_о_признању_републике_српске_крајине_1991

Одлука о признању Републике Српске Крајине (1991)


На основу става 2. члана 1. Привременог пословника Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини, Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, на сједници од 21. децембра 1991. године, доноси


ОДЛУКУ
О ПРИЗНАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ


I

Признајемо Републику Српску Крајину, као федералну јединицу Југославије.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у »Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини«.


Број 02-61/91
21. децембра 1991. године
Сарајево


Предсједник
Скупштине српског
народа у БиХ,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 1/92

Odluka o priznanju Republike Srpske Krajine (1991)

одлука_о_признању_републике_српске_крајине_1991.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:46