Корисничке алатке

Алатке сајта


одлука_о_остајању_српског_народа_босне_и_херцеговине_у_заједничкој_држави_југославији_1991

Одлука о остајању српског народа Босне и Херцеговине у заједничкој држави Југославији (1991)


Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, на основу уставом утврђеног права на самоопредјељење, укључујући и право на отцјепљење, на сједници од 24. октобра 1991. године, доноси


ОДЛУКУ
О ОСТАЈАЊУ СРПСКОГ НАРОДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ДРЖАВИ ЈУГОСЛАВИЈИ


I

Српски народ у Босни и Херцеговини, на основу права на самоопредјељење, а у циљу пуне и трајне заштите права и интереса српског народа, утврђује да српски народ у Босни и Херцеговини остаје у заједничкој држави Југославији, са Србијом, Црном Гором, САО Крајина, САО Славонија, Барања и Западни Срем, те другима који се за тај останак изјасне.

II

Ова одлука ступа на снагу када је српски народ у Босни и Херцеговини потврди на плебисциту.

III

Ова одлука објавиће се у Листу српског народа »Јавност«.


Број 02-17/91
24. октобра 1991. године
Сарајево


Предсједник
Скупштине српског
народа у БиХ,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 1/92

Odluka o ostajanju srpskog naroda Bosne i Hercegovine u zajednickoj drzavi Jugoslaviji (1991)

одлука_о_остајању_српског_народа_босне_и_херцеговине_у_заједничкој_држави_југославији_1991.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:40