Клит Црни

Клит Црни (грч. Κλεῖτος ὁ μέλας) (око 375 — 328. пре Христа), генерал Александра Великога. Спасио је Александру живот у бици код Граника. За време пијанке у Мараканди почео је да исказује своје незадовољство уклањањем Филипових официра и увођењем персијских обичаја. Његове речи су увредиле пијанога Александра, који се није могао суздржати, па га је убио копљем. Александар је касније жалио због свога поступка.1)

Официр код Филипа

Клит Црни је био официр у војсци Филипа II Македонскога и код Александра Великога. Његова сестра Ланика била је Александрова дадиља.2) Добио је назив Црни, да би се разликовао од Белога Клита.

Спасава Александра у бици код Граника

Био је један од официра коњаника пратилаца, а Филота Парменионов је био главнокомандујући те елитне јединице. За време битке код Граника 334. пре Христа био је близу самога краља. За време битке сатрап Јоније Спитронбат кренуо је на Александра са елитном коњичком јединицом у којој је било 40 краљевих рођака. Спитробат је најпре бацивши кратко копље ранио Александра Великога.3) Александар је на Спитробата бацио два копља и једним га погодио у лице. Спитробатов брат Роксак је мачем расекао Александров шлем и мало га очешао. Када је Роксак замахнуо да удари други пут Црни Клит је одсекао Роксаку руку.4) Аријанова и Плутархова верзија се нешто разликују. И ту су учествовали Роксак и Спитридат, а када је Спитридат замахнуо мачем на Александра, Црни Клит му је одсекао руку.5)6)

Командант коњаника пратилаца заједно са Хефестионом

За време битке код Гаугамеле 331. пре Христа Александар Велики је заповедао десним крилом заједно са елитном јединицом коњаницима-пратиоцима. Испред десног крила налазио се краљевски одред, којим је заповедао Клит Црни.7)8) Ту се види да је Клит Црни имао истакнуту улогу. Касније када су дошли у Сузу Клит се 331/330. пре Христа разболио, па је ту боравио неко време.9) Поново се придружио Александру доводећи му појачање у Партију.10) Након Филотине афере у којој је Филота Парменионов био осуђен и погубљен остало је упражњено место команданта елитне коњичке јединице коњаника пратилаца. Александар Велики је одредио да Хефестион и Клит Црни буду заједнички команданти те елитне јединице.11) Александар је након искуства са Филотом сматрао да је опасно да један човек заповеда са најелитнијом коњичком јединицом.12)

Клитово незадовољство

Клит је пре пијанке, која је завршила смрћу био одређен за сатрапа Бактрије и Согдијане.13) Био је незадовољан тим положајем, а и многим Александровим поступцима. Александар је до тада био уклонио многе заповеднике војске свога оца Филипа. Уклонио је Атала, Филоту Парменионовога и Пармениона. Александар је већ и до тада имао обичај да Филипове официре поставља као сатрапе провинција. Тако је био оставио Асандра, Антигона, Балакроса, Пармениона и Калу, а Клит је требао бити још један који ће на тај начин завршити са војничком каријером.

Клит је био незадовољан због увођења разних персијских обичаја, којима се Александар служио да би придобио своје нове поданике. Био је незадовољан због превеликога увођеља страних обичаја, због промена у стилу живота и због оних који су ласкали Александру.14)

Трагична пијанка

За време пијанке у Мараканди (Самараканду) дошло је до препирке између Клита Црнога и пијанога Александра.15) Клит је рекао да Александрови подвизи нису толико велики како се иначе представљају, него да су то заслуге Македонаца.16) Клит му је замерао да се одрекао Филипа.17) Рекао му је да је крвљу Македонаца постао велик и да сада они Македонци морају мољакати Персијанце да их пусте пред краља. Замерио му због намера да живи на персијски начин, да носи персијске хаљине, где се не говори отворено и слободно, него се савијају кољена пред царем.18) Александар се толико разбеснио да је почео да тражи мач. Стража је једва успела да смири Александра, не слушајући његова наређења. Клита су били изгурали из дворане, али он се није суздржао, него је са врта презриво добацио један стих. Александар је отео копље од једног копљаника и пробо је Клита.19) Александар је целу ноћ жалио због свога поступка.20)

Литература

1)
Чланак пренесен са Историјске енциклопедије
2)
Heckel стр. 86
3) , 4)
Диодор 17.20
5)
Плутарх Александар 16
6)
Аријан 1.15
7)
Аријан 3.11
8)
Дидодор 17.57
9) , 10)
Heckel стр. 87
11) , 12)
Аријан 3.27
13)
К.К.Руф 8.1.19
14) , 16)
Аријан 4.8
15)
Плутарх Александар 50,51
17) , 19)
Плутарх Александар 50
18)
Плутарх Александар 51
20)
Плутарх Александар 52
Штампање