Бели Клит

Бели Клит (грч. Kλείτoς Λευκός) (до 318. пре Христа), македонски адмирал, дијадох, сатрап Лидије и официр Александра Македонскога. Победио је атинску флоту у две битке за време Ламијскога рата. Био је сатрап Лидије након 320. пре Христа. Након Антипатрове смрти Антигон му је заузео сатрапију. Удружио се са регентом Полиперхоном и поново је заповедао краљевском флотом. Победио је у поморској бици код Бизантија 318. пре Христа, али након битке Антигон је изненадним ноћним нападом уништио целу Клитову флоту.1)

У служби Александра Великога

Био је заповедник бригаде (таксије) током индијскога похода 327. пре Христа. Бели Клит, Мелеагер и Горгија пратили су са својим бригадама Пердику и Хефестиона до реке Инда.2) У бици код Хидаспа 326. пре Христа прешао је реку са Александром Великим и Коином.3) Након битке код Хидаспа именован је за хипарха (команданта коњице). Као хипарх борио се у Сангалском походу4) и у походу против Мала.5) Када су стигли у Опиду Александар је 324. пре Христа наредио Кратеру и Полиперхону да воде ислужене ветеране у Македонију. Бели Клит је тада пратио Кратера до Киликије. Изгледа да је Кратер дао задатак Клиту да у Киликији изгради нову флоту, са којом би прешли Хелеспонт.6)

Главни заповедник македонске флоте

Након Александрове смрти 323. пре Христа у Грчкој је избио Ламијски рат, који су повели Атина и други грчки савезници против Антипатра. Грчки савезници су опседали Антипатра у Ламији, па је он тражио од Кратера и Леоната да му дођу у помоћ. Леонат је први стигао са 22.000 војника и 3.500 коњаника и погинуо је, али је ослободио Антипатра из опсаде. Антипатар је добио велику војску. Бели Клит је био главни адмирал македонске флоте и имао је 240 бродова на располагању.7) Господарио је морем, али Атињани су изградили нову флоту, па су се одлучили за поморски окршај. Атинском флотом од 170 бродова заповедао је Еуетион.8) Бели Клит је победио атинску флоту у две поморске битке. У бици код Ехинадских острва потопио је много атинских бродова.9)

Сатрап Лидије

Заповедао је Пердикином флотом пре инвазије на Египат и Првога рата дијадоха. Међутим прешао је на страну Антипатра и Кратера, па је због тога награђен 321/0. пре Христа приликом поделе у Трипарадису. Добио је сатрапију Лидију.10) Антипатар је делио сатрапије тако да ограничи Антигонов утицај, па је Филоксен добио Киликију, Аридеј Хелеспонтску Фригију и Бели Клит Лидију.11) Све те територије граничиле су са Антигоновом сатрапијом проширеном Фригијом.12) Након Антипатерове смрти Антигон је одлучио да се домогне врховне власти у целој Азији, да смени постојеће сатрапе и постави своје пријатеље. Антигон је имао огромну војску, а након победе над Еуменом и над Аталом и Алкетом битно је ојачао преузевши и њихову војску. Антигон је располагао са 60.000 пешака и 10.000 коњаника.

Антигон осваја Клитову сатрапију

Антигон је један део војске послао на Аридеја, а сам је кренуо да се обрачуна са Белим Клитом.13) Клит је знао да ће Антигон напасти, па је осигурао најважније градове, а сам је кренуо у Македонију да се жали због Антигона.14) Бели Клит је обавестио регента Полиперхона и тражио је помоћ. За то време Антигон је најпре 319. пре Христа заузео Ефез, па је онда освајао град за градом15) све док није заузео целу Клитову сатрапију. Посебно дрзак поступак било је отимање 600 таланата, које је један Рођанин возио краљевима у Македонију.

У Полиперхоновој служби

Полиперхон је у Грчкој ратовао са Касандром, а Антигон је помагао Касандра. Полиперхон је након доста утрошеног времена и средстава морао да одустане од опсаде Мегалопоља, који је био лојалан Касандру. Неуспех код Мегалопоља имао је разорне последице, јер су многи грчки градови почели да прелазе на страну Касандра. Полиперхон је послао адмирала Белога Клита да са целом флотом спречи евентуално пребацивање Антигона преко Хелеспонта.16) Клит је након Аридејевога пораза прихватио и Аридејеву војску.

Битка код Бизантија и Антигонов контраудар

Касандар је у то подручје послао Никанора са целом флотом. Заједно са бродовима, које је добио од Антигона Никанор је имао 100 бродова. Бели Клит је победио 318. пре Христа у поморској бици код Бизантија потопивши 17 бродова и заробивши 40 бродова.17) Пошто је победио у тој бици Клит се опустио и није очекивао да ће након толикога пораза непријатељ да се усуди да улази у нови бој. Антигон је смислио потез, којим је надокнадио пораз. Пребацио је ноћу на другу страну мора лако наоружану војску, па је напао Клитов логор. Изненадни ноћни напад изазвао је панику међу Клитовим морнарима.18) Антигон је припремио и бродове са којима је Никанор стигао пред зору и напао Клитову флоту, на коју се у паници укрцао део Клитове војске. Лако су уништили и заробили Клитову флоту.

Смрт

Клит је побегао на обалу и покушао је да се домогне Македоније, али наишао је на Лизимахове војнике, који су га убили.19)

Литература

1)
Чланак пренесен са Историјске енциклопедије
2)
Аријан 4.22
3)
Аријан 5.12
4)
Аријан 5.22
5)
Аријан 6.6
6)
Heckel стр. 87
7) , 8) , 9)
Диодор 18.15
10)
Диодор 18.39
11) , 12)
Heckel стр. 88
13) , 14) , 15)
Диодор 18.52
16) , 17) , 18) , 19)
Диодор 18.72
Штампање