Корисничке алатке

Алатке сајта


инспекторат_републике_српске

Инспекторат Републике Српске

Инспекторат Републике Српске или Републичка управа за инспекцијске послове, самостална републичка управа.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Организација

Инспекторат Републике Српске обавља инспекцијске, управне, стручне и друге послове путем инспектора организованих у сљедеће инспекције:1)

 • Инспекција за храну,
 • Тржишнa инспекцијa,
 • Пољопривреднa инспекцијa,
 • Шумарскa инспекцијa,
 • Ветеринарскa инспекцијa,
 • Воднa инспекцијa,
 • Техничкa инспекцијa,
 • Саобраћајнa инспекцијa,
 • Урбанистичко-грађевинскa и еколошка инспекцијa,
 • Инспекцијa рада,
 • Здравственa инспекцијa,
 • Просвјетнa инспекцијa,
 • Инспекција за заштиту од пожара.

Инспекцијом руководи главни инспектор са положајем помоћника директора Инспектората.

Републичком управом за инспекцијске послове односно Инспекторатом руководи директор.

Дјелокруг

Републичка управа за инспекцијске послове обавља инспекцијске, управне и друге стручне послове инспекцијског надзора над примјеном прописа који се односе на: квалитет и здравствену исправност хране и предмета опште употребе; промет робе и услуга; дјелатност лобирања; фитосанитарну област и област примарне биљне производње и заштите пољопривредног земљишта; подстицаје у пољопривреди; слатководно рибарство; здравствену заштиту животиња, ветеринарску дјелатност; шумарство, ловство; воде, енергетику, рударство, геологију, нафту, гас, посуде под притиском; саобраћај, везе; просторно уређење, урбанизам, грађење, екологију, геодетске послове; рад, запошљавање, заштиту на раду, здравствену заштиту становништва, лијекове и медицинска средства, радијациону сигурност, хемикалије, биоциде, воду за санитарно-рекреативне потребе, љековите воде, санитарно-техничке и хигијенске услове; социјалну, породичну и дјечју заштиту; предшколско, основно, средње, високо образовање; образовање одраслих; ученички и студентски стандард; културу и спорт и дјелатности из области културе и спорта; заштиту од пожара, експлозивне материје, запаљиве течности и гасове и остале опасне материје и из других области одређеним прописима; давање сагласности на постављање инспектора јединица локалне самоуправе и вршење непосредног надзора над њиховим радом, те израду законских и подзаконских аката из надлежности ове управе.2)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 6. Закона о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10)
2)
Члан 35. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
инспекторат_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/02/04 16:45