Корисничке алатке

Алатке сајта


град_шабац

Град Шабац

Град Шабац (раније општина Шабац), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Шабац и још 51 насељено место.1)

Град има површину од 795 квадратних километара и 115.884 становника.

Политичко уређење

Статус града Шапца је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 69 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Шапца обухвата укупно 52 насељена места:

 1. Бела Река
 2. Богосавац
 3. Бојић
 4. Букор
 5. Варна
 6. Волујац
 7. Горња Врањска
 8. Грушић
 9. Двориште
 10. Десић
 11. Добрић
 12. Дреновац
 13. Дуваниште
 14. Жабар
 15. Заблаће
 16. Змињак
 17. Јевремовац
 18. Јеленча
 19. Корман
 20. Криваја
 21. Липолист
 22. Мала Врањска
 23. Мајур
 24. Мачвански Причиновић
 25. Милошевац
 26. Метлић
 1. Миокус
 2. Мишар
 3. Мрђеновац
 4. Маови
 5. Накучани
 6. Орашац
 7. Орид
 8. Петковица
 9. Петловача
 10. Поцерски Метковић
 11. Поцерски Причиновић
 12. Предворица
 13. Прњавор
 14. Радовашница
 15. Рибари
 16. Румска
 17. Синошевић
 18. Слатина
 19. Слепчевић
 20. Скрађани
 21. Табановић
 22. Церовац
 23. Цуљковић
 24. Штитар
 25. Шеварице

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Шабац у свом саставу нема градских општина.
град_шабац.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:30