Корисничке алатке

Алатке сајта


град_лесковац

Град Лесковац

Град Лесковац (раније општина Лесковац), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Лесковац и још 143 насељена места.1)

Град има површину од 1.025 квадратних километара и 144.206 становника.

Политичко уређење

Статус града Лесковца је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 75 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Лесковца обухвата укупно 144 насељена места:

 1. Бабичко
 2. Бадинце
 3. Барје
 4. Белановце
 5. Бели Поток
 6. Бистрица
 7. Бобиште
 8. Богојевце
 9. Бојишна
 10. Боћевица
 11. Братмиловце
 12. Брејановце
 13. Брестовац
 14. Брза
 15. Бричевље
 16. Букова Глава
 17. Бунушки Чифлук
 18. Велика Биљаница
 19. Велика Грабовница
 20. Велика Копашница
 21. Велика Сејаница
 22. Велико Трњане
 23. Виље Коло
 24. Вина
 25. Винарце
 26. Власе
 27. Вучје
 28. Гагинце
 29. Голема Њива
 30. Горина
 31. Горња Бунуша
 32. Горња Јајина
 33. Горња Купиновица
 34. Горња Локошница
 35. Горња Слатина
 36. Горње Крајинце
 37. Горње Синковце
 38. Горње Стопање
 39. Горње Трњане
 40. Горњи Буниброд
 41. Градашница
 42. Грајевце
 43. Граово
 44. Грданица
 45. Грделица (варош)
 46. Грделица (село)
 47. Губеревац
 48. Дедина Бара
 49. Добротин
 50. Доња Бунуша
 51. Доња Јајина
 52. Доња Купиновица
 53. Доња Локошница
 54. Доња Слатина
 55. Доње Бријање
 56. Доње Крајинце
 57. Доње Синковце
 58. Доње Стопање
 59. Доње Трњане
 60. Доњи Буниброд
 61. Драшковац
 62. Дрводеља
 63. Дрћевац
 64. Душаново
 65. Жабљане
 66. Живково
 67. Жижавица
 68. Загужане
 69. Залужње
 70. Злокућане
 71. Злоћудово
 72. Зољево
 1. Игриште
 2. Јарсеново
 3. Јашуња
 4. Јелашница
 5. Калуђерце
 6. Карађорђевац
 7. Каштавар
 8. Ковачева Бара
 9. Козаре
 10. Кораћевац
 11. Крпејце
 12. Кукуловце
 13. Кумарево
 14. Кутлеш
 15. Липовица
 16. Личин Дол
 17. Мала Биљаница
 18. Мала Грабовница
 19. Мала Копашница
 20. Манојловце
 21. Међа
 22. Мелово
 23. Миланово
 24. Мирошевце
 25. Мрковица
 26. Мрштане
 27. Навалин
 28. Накривањ
 29. Несврта
 30. Ново Село
 31. Номаница
 32. Ораовица (код Грделице)
 33. Ораовица (код Црковнице)
 34. Орашац
 35. Оруглица
 36. Падеж
 37. Паликућа
 38. Палојце
 39. Петровац
 40. Печењевце
 41. Пискупово
 42. Подримце
 43. Предејане (варош)
 44. Предејане (село)
 45. Пресечина
 46. Прибој
 47. Равни Дел
 48. Радоњица
 49. Разгојна
 50. Рајно Поље
 51. Рударе
 52. Свирце
 53. Славујевце
 54. Слатина
 55. Смрдан
 56. Стројковце
 57. Ступница
 58. Сушевље
 59. Тодоровце
 60. Тулово
 61. Тупаловце
 62. Турековац
 63. Црвени Брег
 64. Црковница
 65. Црцавац
 66. Чекмин
 67. Чифлук Разгојнски
 68. Чукљеник
 69. Шаиновац
 70. Шарлинце
 71. Шишинце

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Лесковац у свом саставу нема градских општина.
град_лесковац.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:22