Корисничке алатке

Алатке сајта


град_крушевац

Град Крушевац

Град Крушевац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Крушевац и још 100 насељених места.1)

Град има површину од 854 квадратна километра и 131.368 становника.

Политичко уређење

Статус града Крушевца је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 70 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Крушевца обухвата укупно 101 насељено место:

 1. Бегово Брдо
 2. Бела Вода
 3. Беласица
 4. Бивоље
 5. Бован
 6. Бољевац
 7. Брајковац
 8. Буковица
 9. Буци
 10. Велика Крушевица
 11. Велика Ломница
 12. Велики Купци
 13. Велики Шиљеговац
 14. Бојинце
 15. Велико Головоде
 16. Велико Крушинце
 17. Витановац
 18. Вратаре
 19. Вучак
 20. Гавез
 21. Гаглово
 22. Гари
 23. Глобаре
 24. Глободер
 25. Горњи Степош
 26. Гревци
 27. Гркљане
 28. Дворане
 29. Дедина
 30. Добромир
 31. Дољане
 32. Доњи Степош
 33. Ђунис
 34. Жабаре
 35. Здравиње
 36. Зебица
 37. Зубовац
 38. Јабланица
 39. Јасика
 40. Јошје
 41. Каменаре
 42. Каоник
 43. Капиџија
 44. Кобиље
 45. Коморане
 46. Коњух
 47. Кошеви
 48. Крвавица
 49. Кукљин
 50. Лазаревац
 1. Лазарица
 2. Липовац
 3. Ловци
 4. Лукавац
 5. Љубава
 6. Мајдево
 7. Макрешане
 8. Мала Врбница
 9. Мала Река
 10. Мали Купци
 11. Мали Шиљеговац
 12. Мало Головоде
 13. Мало Крушинце
 14. Мачковац
 15. Мешево
 16. Модрица
 17. Мудраковац
 18. Наупаре
 19. Падеж
 20. Пакашница
 21. Паруновац
 22. Пасјак
 23. Пепељевац
 24. Петина
 25. Позлата
 26. Пољаци
 27. Рибаре
 28. Рибарска Бања
 29. Рлица
 30. Росица
 31. Себечевац
 32. Сеземче
 33. Слатина
 34. Срндаље
 35. Срње
 36. Станци
 37. Суваја
 38. Сушица
 39. Текија
 40. Треботин
 41. Трмчаре
 42. Ћелије
 43. Церова
 44. Црквина
 45. Читлук
 46. Шавране
 47. Шанац
 48. Шашиловац
 49. Шогољ
 50. Штитаре

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Крушевац у свом саставу нема градских општина.
град_крушевац.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:18