Корисничке алатке

Алатке сајта


град_крагујевац

Град Крагујевац

Град Крагујевац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Крагујевац и још 56 насељених места.1)

Град има површину од 835 квадратних километара и 179.417 становника.

Политичко уређење

Статус града Крагујевца је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 87 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за потребе вршења управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних и административно-техничких послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Крагујевца обухвата укупно 57 насељених места:

 1. Аџине Ливаде
 2. Баљковац
 3. Ботуње
 4. Букоровац
 5. Велика Сугубина
 6. Велике Пчелице
 7. Велики Шењ
 8. Вињиште
 9. Влакча
 10. Голочело
 11. Горња Сабанта
 12. Горње Грбице
 13. Горње Јарушице
 14. Горње Комарице
 15. Грошница
 16. Десимировац
 17. Дивостин
 18. Добрача
 19. Доња Сабанта
 20. Доње Грбице
 21. Доње Комарице
 22. Драгобраћа
 23. Драча
 24. Дреновац
 25. Дулене
 26. Ђурисело
 27. Ердеч
 28. Јабучје
 29. Јовановац
 1. Каменица
 2. Корман
 3. Котража
 4. Кутлово
 5. Лужнице
 6. Љубичевац
 7. Мала Врбица
 8. Мали Шењ
 9. Маршић
 10. Маслошево
 11. Миронић
 12. Нови Милановац
 13. Опорница
 14. Пајазитово
 15. Поскурице
 16. Прекопеча
 17. Рамаћа
 18. Ресник
 19. Рогојевац
 20. Страгари
 21. Трешњевак
 22. Трмбас
 23. Угљаревац
 24. Цветојевац
 25. Церовац
 26. Чумић
 27. Шљивовац

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Крагујевац у свом саставу нема градских општина.
град_крагујевац.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:19