Корисничке алатке

Алатке сајта


град_кикинда

Град Кикинда

Град Кикинда (раније општина Кикинда), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Кикинду и још 9 насељених места.1)

Град има површину од 782 квадратна километра и 59.453 становника.

Политичко уређење

Статус града Кикинде је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 39 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 7 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Кикинде обухвата укупно 10 насељених места:

  1. Банатска Топола
  2. Банатско Велико Село
  3. Башаид
  4. Иђош
  1. Мокрин
  2. Наково
  3. Нови Козарци
  4. Руско Село
  5. Сајан

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Кикинда у свом саставу нема градских општина.
град_кикинда.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 22:40