Корисничке алатке

Алатке сајта


град_зрењанин

Град Зрењанин

Град Зрењанин (раније општина Зрењанин), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Зрењанин и још 21 насељено место.1)

Град има површину од 1.324 квадратна километра и 123.362 становника.

Политичко уређење

Статус града Зрењанина је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 67 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Зрењанина обухвата укупно 22 насељена места:

 1. Арадац
 2. Банатски Деспотовац
 3. Бело Блато
 4. Ботош
 5. Елемир
 6. Ечка
 7. Јанков Мост
 8. Клек
 9. Книћанин
 10. Лазарево
 1. Лукино Село
 2. Лукићево
 3. Меленци
 4. Михајлово
 5. Орловат
 6. Перлез
 7. Стајићево
 8. Тараш
 9. Томашевац
 10. Фаркаждин
 11. Чента

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Зрењанин у свом саставу нема градских општина.
град_зрењанин.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 22:39