Корисничке алатке

Алатке сајта


град_вршац

Град Вршац

Град Вршац (раније општина Вршац), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Вршац и још 23 насељена места.1)

Град има површину од 800 квадратних километара и 52.026 становника.

Политичко уређење

Статус града Вршца је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 45 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 8 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Вршца обухвата укупно 24 насељена места:

 1. Ватин
 2. Велико Средиште
 3. Влајковац
 4. Војводинци
 5. Вршачки Ритови
 6. Гудурица
 7. Загајица
 8. Избиште
 9. Јабланка
 10. Куштиљ
 11. Мали Жам
 1. Мало Средиште
 2. Марковац
 3. Месић
 4. Орешац
 5. Павлиш
 6. Парта
 7. Потпорањ
 8. Ритишево
 9. Сочица
 10. Стража
 11. Уљма
 12. Шушара

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Вршац у свом саставу нема градских општина.
град_вршац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:49