Вале Воук

Вале Воук (Госпић, 21. фебруар 1886 — Загреб, 27. новембар 1962), ботаничар, доктор ботанике, професор универзитета и директор ботаничког врта и завода (Загреб).

Живот и рад

Словенског је поријекла. Завршио је гимназију у Госпићу и универзитет у Бечу. Ту је до краја 1912. асистент у ботаничко-физиолошком заводу. Од 1913. до 1915. био је доцент за ботанику у загребачком универзитету, затим ванредни и од 1918. редовни професор и директор ботаничког врта и завода.

Објавио је много научних расправа из ботанике, посебно из анатомије и физиологије биља. Ти радови су штампани у многим страним и домаћим часописима, и издањима бечке и југославенске академије. Истицала су се његова проучавања флоре криптогама, биологије термалних организама и кретања плазме код миксомицета.

Његова књига Живот биља је била прво дјело ове врсте на југославенским језицима.

Академик

Дописни је члан Српске краљевске академије (Академије природних наука) од 17. фебруара 1936. Дописни је члан Српске академије наука (Одељења природно-математичких наука) од 22. марта 1948.

Литература

  • Народна енциклопедија српско–хрватско–словеначка, Београд, 1924.1 (Н. Кошанин). Дио до 1924. у чланку.
  • Летопис САЗУ 5 (1954) 108—109.
  • Lj. JAZU 35 (1921) 47—50 и 39 (1926) 52—53

Спољне везе

Штампање