Добро дошли на Српску енциклопедију

Амандмани VII и VIII на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)


АМАНДМАНИ VII и VIII НА УСТАВ
СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Амандман VII

Назив Устава Српске Републике Босне и Херцеговине мијења се и гласи:
„Устав Републике Српске”

Амандман VIII

Члан 1. мијења се и гласи:
„Република Српска је држава српског народа”.

Ови амандмани чине саставни дио Устава Републике Српске.


Број 02-802/92.
12. августа 1992. год.


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 15/92
Штампање