Корисничке алатке

Алатке сајта


амандмани_v_и_vi_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992

Амандмани V и VI на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)


АМАНДМАНИ V и VI
НА УСТАВ СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Ови амандмани чине саставни дио Устава Српске Републике Босне и Херцеговине и ступају на снагу даном њиховог проглашења.


Амандман V

У члану 11. став 2. мијења се и гласи:
„Смртна казна може се изузетно прописати и изрећи само за најтеже облике тешких кривичних дјела.”

Амандман VI

Члан 15. мијења се и гласи:
„Незаконито лишавање слободе је кажњиво.
Лишење слободе може трајати само док постоје законски услови за то.
Лице за које постоји основана сумња да је извршило кривично дјело може бити притворено и задржано у притвору само кад је то неопходно ради вођења кривичног поступка или ради безбједности људи.
Притвор се одређује одлуком суда, а само изузетно, под условима одређеним законом, одлуком другог законом овлашћеног органа — најдуже до три дана.
Лицу које је притворено мора се уручити писмено образложено рјешење у часу притварања. Против овог рјешења притворено лице има право жалбе.”


Број: 01-22/92
8. јуна 1992. године


Предсједник
Предсједништва
Српске Републике БиХ,
Др Радован Караџић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 8/92

Amandmani V i VI na Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine (1992)

амандмани_v_и_vi_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:30