Корисничке алатке

Алатке сајта


амандмани_i_до_iv_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992

Амандмани I до IV на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)


АМАНДМАНИ I до IV
НА УСТАВ СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Амандман I.

Члан 109. мијења се и гласи: Право је и дужност свих грађана да бране и штите сувереност, територију, независност и уставни поредак Српске Републике Босне и Херцеговине.

Права и дужности у одбрани уређују се посебним законом.

Амандман II.

Члан 110. мијења се и гласи: Српска Република Босна и Херцеговина има своју војску, коју сачињава стални и резервни састав.

Стални састав сачињавају професионални војници и војници на служењу војног рока.

О војсци Српске Републике Босне и Херцеговине доноси се посебан закон.

Амандман III.

Члан 111. мијења се и гласи: Војском Српске Републике Босне и Херцеговине у миру и рату командује предсједник Републике, на основу Устава и Закона.

Предсједник Републике поставља, унапређује и разрјешава официре војске Српске Републике Босне и Херцеговине у складу са законом, поставља и разрјешава предсједнике, судије и судије поротнике војних судова и војне тужиоце.

Амандман IV.

Члан 112. мијења се и гласи: Војни судови и војни тужиоци установљавају се законом.

Војни судови су независни судови и суде на основу закона.

Амандмани I—IV чине саставни дио Устава Српске Републике Босне и Херцеговине и ступају на снагу даном њиховог проглашења.


Број: 02-228/92.
12. маја 1992. године
Бања Лука


Предсједник Скупштине
српског народа
у Босни и Херцеговини
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 6/92

Amandmani I do IV na Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine (1992)

амандмани_i_до_iv_на_устав_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:29