Корисничке алатке

Алатке сајта


савјет_националних_мањина_републике_српске

Савјет националних мањина Републике Српске

Савјет националних мањина Републике Српске (СНМ РС), посебно савјетодавно тијело при Народној скупштини Републике Српске које сачињавају припадници националних мањина у Републици Српској.

Дјелокруг

Савјет националних мањина Републике Српске је основан 1. марта 2007. године Одлуком о оснивању Савјета националних мањина Републике Српске, а на основу Закона о заштити права припадника националних мањина.1)2)

Савјет националних мањина даје мишљења и предлоге Народној скупштини Републике Српске и другим републичким органима о свим питањима која се тичу права положаја и интереса националних мањина. Савјет може делегирати стручњака у Одбору за уставна питања Народне скупштине.3)

Чланове Савјета бира Народна скупштина Републике Српске из реда кандидата које предлаже Савез националних мањина Републике Српске. Мандат им траје четири године.4)5)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Одлука о оснивању Савјета националних мањина Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 18/07)
2)
Закон о заштити права припадника националних мањина („Службени гласник Републике Српске“, број 2/05)
3)
Члан 18. Закона о заштити права припадника националних мањина
4)
Члан 17. Закона о заштити права припадника националних мањина
5)
Члан 3. Одлуке о оснивању Савјета националних мањина Републике Српске
савјет_националних_мањина_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/26 22:21