Корисничке алатке

Алатке сајта


савјет_за_питање_остваривања_равноправности_народа_и_народности

Савјет за питање остваривања равноправности народа и народности

Савјет за питање остваривања равноправности народа и народности, посебно законодавно тијело при Скупштини Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине.

Историја

Савјет за питање остваривања равноправности народа и народности је образован Амандманом LXX на Устав СР Босне и Херцеговине од 31. јула 1990.1) Истим амандманом је прописано дводомно уређење Скупштине која је била састављена од Вијећа грађана и Вијећа општина.

Због дерогирања уставних надлежности Савјета од муслиманских и хрватских посланика приликом усвајања тзв. Акта о реафирмацији суверености Републике Босне и Херцеговине (14/15. октобар 1991), српски посланици су реагујући на кршење Устава на сједници 24. октобра 1991. донијели Одлуку о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини која је 9. јануара 1992. прогласила Републику Српског Народа Босне и Херцеговине односно Републику Српску.

Састав

За чланове Савјета бирао се једнак број посланика из реда припадника народа Босне и Херцеговине — Муслимана, Срба и Хрвата, одговарајући број посланика из реда припадника других народа и народности и других који живе у Босни и Херцеговини.

Савјет је одлучивао на основу сагласности чланова из реда свих народа и народности. Састав, дјелокруг и начин рада Савјета уређивао се законом који се доносио двотрећинском већином од укупног броја посланика у Скупштини СР Босне и Херцеговине.

Дјелокруг

Савјет је разматрао нарочито питања која су се односила на: равноправност језика и писма; организовање и дјеловање културних установа и институција које имају посебан значај за испољавање и афирмацију националних особености појединих народа и народности и доношење прописа којима се обезбјеђује остваривање уставних одредби којима су изричито утврђени принципи равноправности народа и народности.

Савјет је обавезно разматрао питање равноправности народа и народности на иницијативу посланика у Скупштини. Ако је најмање 20 посланика сматрало да се предложеним прописом или другим актом из надлежности Скупштине нарушава равноправност народа и народности, предлог о којем је Скупштина одлучивала утврђивао је Савјет.

О питањима од интереса за остваривање равноправности народа и народности Босне и Херцеговине, на предлог Савјета, Скупштина је одлучивала по посебном поступку утврђеном Пословником Скупштине, двотрећинском већином укупног броја посланика.

Сродни чланци

1)
„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине”, број 21/1990
савјет_за_питање_остваривања_равноправности_народа_и_народности.txt · Последњи пут мењано: 2023/02/03 00:22