Корисничке алатке

Алатке сајта


препорука_о_оснивању_скупштина_општина_српског_народа_у_босни_и_херцеговини_1991

Препорука о оснивању скупштина општина српског народа у Босни и Херцеговини (1991)


На основу тачке III Одлуке о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини, те на основу става 2. члана 1. Привременог пословника Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини, Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, на сједници одржаној 11. децембра 1991. године донијела је


ПРЕПОРУКУ
О ОСНИВАЊУ СКУПШТИНА ОПШТИНА СРПСКОГ НАРОДА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ


Препоручује се клубовима одборника Српске демократске странке у скупштинама општина у Босни и Херцеговини, у којима се прегласавањем намећу одлуке противне интересима српског народа, да донесу одлуке о оснивању скупштина општина српског народа.

Скупштине општина српског народа би сачињавали одборници Српске демократске странке и други одборници српске националности који дају изјаву о приступању скупштини.

Одборници скупштина општина српског народа треба да наставе рад у скупштинама општина и њиховим радним тијелима, осим ако је у супротности са захтјевима очувања равноправности и интереса српског народа.

Одлуке о оснивању скупштина општина српског народа треба да буду у складу са одредбама Одлуке о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини и Одлуке Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини о статусу функционера, руководећих радника и других радника у републичким државним органима.

Одлуке клубова одборника Српске демократске странке, да се трансформишу у скупштине српског народа, верификује Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини.


Број 02-53 91.
11. децембра 1991. године
Сарајево


Предсједник
Скупштине српског
народа у БиХ,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 1/92

Preporuka o osnivanju skupstina opstina srpskog naroda u Bosni i Hercegovini (1991)

препорука_о_оснивању_скупштина_општина_српског_народа_у_босни_и_херцеговини_1991.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:45