Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_ћуприја

Општина Ћуприја

Општина Ћуприја, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Ћуприју и још 15 насељених места.

Општина има површину од 287 квадратних километара и 30.645 становника.

Политичко уређење

Органи општине Ћуприја су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 37 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Ћуприја обухвата укупно 16 насељених места:

 1. Батинац
 2. Бигреница
 3. Вирине
 4. Влашка
 5. Дворица
 6. Иванковац
 7. Исаково
 8. Јовац
 1. Кованица
 2. Крушар
 3. Мијатовац
 4. Остриковац
 5. Паљане
 6. Сење
 7. Супска
 8. Ћуприја

Сродни чланци

Спољне везе

општина_ћуприја.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:05