Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_љубовија

Општина Љубовија

Општина Љубовија, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Љубовију и још 34 насељена места.

Општина има површину од 356 квадратних километара и 14.469 становника.

Политичко уређење

Органи општине Љубовија су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Љубовија обухвата укупно 35 насељених места:*

 1. Берловине
 2. Врхпоље
 3. Горња Љубовиђа
 4. Горња Оровица
 5. Горња Трешњица
 6. Горње Кошље
 7. Грчић
 8. Грачаница
 9. Дубоко
 10. Доња Љубовиђа
 11. Доња Оровица
 12. Дрлаче
 13. Лоњин
 14. Леовић
 15. Љубовија
 16. Оровичка планина
 17. Поднемић
 18. Постење
 1. Рујевац
 2. Савковић
 3. Селанац
 4. Соколац
 5. Торник
 6. Узовница
 7. Цапарић
 8. Црнча
 9. Кашице
 10. Грабовица
 11. Доње Кошље
 12. Лукића брдо
 13. Стара Љубовија
 14. Читлук
 15. Арсеновића брдо
 16. Гледеће
 17. Бабин

Сродни чланци

Спољне везе

општина_љубовија.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:22