Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_љиг

Општина Љиг

Општина Љиг, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Љиг и још 26 насељених места.

Општина има површину од 279 квадратних километара и 12.754 становника.

Политичко уређење

Органи општине Љиг су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 23 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Љиг обухвата укупно 27 насељених места:

 1. Ба
 2. Бабајић
 3. Белановица
 4. Бошњановић
 5. Бранчић
 6. Велишевац
 7. Гукош
 8. Дићи
 9. Доњи Бањани
 10. Живковци
 11. Ивановци
 12. Јајчић
 13. Кадина Лука
 14. Калањевци
 1. Козељ
 2. Лалинци
 3. Латковић
 4. Липље
 5. Љиг
 6. Милавац
 7. Моравци
 8. Палежница
 9. Пољанице
 10. Славковица
 11. Цветановац
 12. Штавица
 13. Шутци

Сродни чланци

Спољне везе

општина_љиг.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:21