Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_шид

Општина Шид

Општина Шид, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Шид и још 18 насељених места.

Општина има површину од 687 квадратних километара и 34.188 становника.

Политичко уређење

Органи општине Шид су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 39 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Шид обухвата укупно 19 насељених места:

 1. Адашевци
 2. Бачинци
 3. Батровци
 4. Беркасово
 5. Бикић До
 6. Бингула
 7. Вашица
 8. Вишњићево
 9. Гибарац
 10. Ердевик
 1. Илинци
 2. Јамена
 3. Кукујевци
 4. Љуба
 5. Моловин
 6. Моровић
 7. Привина Глава
 8. Сот
 9. Шид

Сродни чланци

Спољне везе

општина_шид.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:08