Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_чока

Општина Чока

Општина Чока, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Чоку и још 7 насељених места.

Општина има површину од 321 квадратног километра и 11.398 становника.

Политичко уређење

Органи општине Чока су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Чока обухвата укупно 8 насељених места:

  1. Врбица
  2. Јазово
  3. Остојићево
  4. Падеј
  5. Санад
  6. Црна Бара
  7. Банатски Моноштор
  8. Чока

Сродни чланци

Спољне везе

општина_чока.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:08