Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_црна_трава

Општина Црна Трава

Општина Црна Трава, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Црну Траву и још 24 насељена места.

Општина има површину од 312 квадратних километара и 1.663 становника.

Политичко уређење

Органи општине Црна Трава су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је представнички орган општине. Скупштина има 19 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине, секретар и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Црна Трава обухвата укупно 25 насељених места:

 1. Бајинци
 2. Банковци
 3. Бистрица
 4. Брод
 5. Горње Гаре
 6. Градска
 7. Дарковце
 8. Добро Поље
 9. Вус
 10. Јабуковик
 11. Јовановце
 12. Кална
 13. Криви Дел
 1. Крстићево
 2. Млачиште
 3. Острозуб
 4. Павличина
 5. Преслап
 6. Рајчетине
 7. Рупље
 8. Састав Река
 9. Црна Трава
 10. Златанце
 11. Обрадовце
 12. Чука

Сродни чланци

Спољне везе

општина_црна_трава.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:07