Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_уб

Општина Уб

Општина Уб, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Уб и још 37 насељених места.

Општина има површину од 456 квадратних километара и 29.101 становника.

Политичко уређење

Органи општине Уб су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 30 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Уб обухвата укупно 38 насељених места:

 1. Бањани
 2. Богдановица
 3. Бргуле
 4. Брезовица
 5. Врело
 6. Врховине
 7. Вукона
 8. Гвозденовић
 9. Гуњевац
 10. Докмир
 11. Звиздар
 12. Јошева
 13. Каленић
 14. Калиновац
 15. Кожур
 16. Кршна Глава
 17. Лисо Поље
 18. Лончаник
 19. Милорци
 1. Мургаш
 2. Новаци
 3. Паљуви
 4. Памбуковица
 5. Радљево
 6. Радуша
 7. Руклада
 8. Слатина
 9. Совљак
 10. Стубленица
 11. Таково
 12. Тврдојевац
 13. Трлић
 14. Трњаци
 15. Тулари
 16. Уб
 17. Црвена Јабука
 18. Чучуге
 19. Шарбане

Сродни чланци

Спољне везе

општина_уб.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:05