Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_тутин

Општина Тутин

Општина Тутин, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Тутин и још 91 насељено место.

Општина има површину од 742 квадратна километра и 31.155 становника.

Политичко уређење

Органи општине Тутин су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 37 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Тутин обухвата укупно 92 насељена места:

 1. Араповиће
 2. Гуиће
 3. Точилово
 4. Баћица
 5. Бороштица
 6. Браћак
 7. Бујковиће
 8. Веље Поље
 9. Весениће
 10. Врапче
 11. Ораше
 12. Чмањке
 13. Глоговик
 14. Глухавица
 15. Блаца
 16. Брегови
 17. Гнила
 18. Годово
 19. Бовањ
 20. Горњи Црниш
 21. Девреч
 22. Делимеђе
 23. Детане
 24. Добри Дуб
 25. Добриње
 26. Долово
 27. Драга
 28. Врба
 29. Дубово
 30. Дулебе
 31. Ђерекаре
 32. Ервенице
 33. Жирче
 34. Жупа
 35. Жуче
 36. Изрок
 37. Западни Мојстир
 38. Батраге
 39. Источни Мојстир
 40. Ђулије Језгровиће
 41. Јабланица
 42. Јелиће
 43. Јужни Кочарник
 44. Ковачи
 45. Кониче
 46. Лескова
 1. Градац
 2. Липица
 3. Лукавица
 4. Мелаје
 5. Брнишево
 6. Митрова
 7. Морани
 8. Набоје
 9. Ноћаје
 10. Намга
 11. Орље
 12. Островица
 13. Јаребице
 14. Шипче
 15. Паљево
 16. Пленибабе
 17. Покрвеник
 18. Надумце
 19. Пископовце
 20. Попе
 21. Потреб
 22. Пружањ
 23. Радуховце
 24. Црквине
 25. Радуша
 26. Попићи
 27. Режевиће
 28. Рамошево
 29. Рибариће
 30. Рудница
 31. Руђа
 32. Саш
 33. Смолућа
 34. Старчевиће
 35. Струмце
 36. Суви До
 37. Тутин
 38. Баљен
 39. Северни Кочарник
 40. Чаровина
 41. Чукоте
 42. Гурдијеље
 43. Гуцевиће
 44. Шароње
 45. Биохане
 46. Шпиљани

Сродни чланци

Спољне везе

општина_тутин.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:04