Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_трговиште

Општина Трговиште

Општина Трговиште, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Трговиште и још 34 насељена места.

Општина има површину од 370 квадратних километара и 5.091 становника.

Политичко уређење

Органи општине Трговиште су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Трговиште обухвата укупно 35 насељених места:

 1. Бабина Пољана
 2. Барбаце
 3. Владовце
 4. Голочевац
 5. Горновац
 6. Горња Трница
 7. Горњи Стајевац
 8. Горњи Козји Дол
 9. Дејанце
 10. Доњи Козји Дол
 11. Доња Трница
 12. Доњи Стајевац
 13. Думбија
 14. Ђерекарце
 15. Зладовце
 16. Калово
 17. Лесница
 18. Мала Река
 1. Марганце
 2. Мездраја
 3. Нови Глог
 4. Ново Село
 5. Петровац
 6. Пролесје
 7. Радовница
 8. Рајчевац
 9. Сурлица
 10. Трговиште
 11. Црвени Град
 12. Црна Река
 13. Црвновце
 14. Шајинце
 15. Шапранце
 16. Широка Планина
 17. Шумата Трница

Сродни чланци

Спољне везе

општина_трговиште.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:02