Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_топола

Општина Топола

Општина Топола, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Тополу и још 30 насељених места.

Општина има површину од 356 квадратних километара и 22.329 становника.

Политичко уређење

Органи општине Топола су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 41 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Топола обухвата укупно 31 насељено место:

 1. Белосавци
 2. Блазнава
 3. Божурња
 4. Винча
 5. Војковци
 6. Горња Трнава
 7. Горња Шаторња
 8. Горович
 9. Гуришевци
 10. Доња Трешњевица
 11. Доња Трнава
 12. Доња Шаторња
 13. Жабаре
 14. Загорица
 15. Јарменовци
 16. Јеленац
 1. Јунковац
 2. Клока
 3. Липовац
 4. Манојловци
 5. Маскар
 6. Наталинци
 7. Овсиште
 8. Павловац
 9. Пласковац
 10. Рајковац
 11. Светлић
 12. Топола (варошица)
 13. Топола (село)
 14. Крћевац
 15. Шуме

Сродни чланци

Спољне везе

општина_топола.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:02