Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_тител

Општина Тител

Општина Тител, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Тител и још 5 насељених места.

Општина има површину од 262 квадратна километара и 15.738 становника.

Политичко уређење

Органи општине Тител су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Тител обухвата укупно 6 насељених места:

  1. Тител
  2. Лок
  3. Вилово
  4. Градиновци
  5. Шајкаш
  6. Мошорин

Сродни чланци

Спољне везе

општина_тител.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:01