Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_сјеница

Општина Сјеница

Општина Сјеница, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Сјеницу и још 102 насељена места.

Општина има површину од 1.059 квадратних километара и 26.392 становника.

Политичко уређење

Органи општине Сјеница су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 39 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Сјеница обухвата укупно 103 насељена места:

 1. Аливеровиће
 2. Багачиће
 3. Бачија
 4. Баре
 5. Биоц
 6. Блато
 7. Богути
 8. Божов Поток
 9. Бољаре
 10. Боришиће
 11. Боровиће
 12. Бреза
 13. Брњица
 14. Буђево
 15. Вапа
 16. Весковићи
 17. Височка
 18. Вишњева
 19. Вишњице
 20. Врапци
 21. Врбница
 22. Врсјенице
 23. Голубан
 24. Горње Лопиже
 25. Гошево
 26. Грабовица
 27. Градац
 28. Гргаје
 29. Доње Горачиће
 30. Доње Лопиже
 31. Долиће
 32. Драгојловиће
 33. Дражевиће
 34. Дружиниће
 35. Дубница
 36. Дуга Пољана
 37. Дујке
 38. Дунишиће
 39. Жабрен
 40. Житниће
 41. Забрђе
 42. Зајечиће
 43. Захумско
 44. Јевик
 45. Језеро
 46. Калипоље
 47. Камешница
 48. Кањевина
 49. Карајукића Бунари
 50. Кијевци
 51. Кладница
 52. Кнежевац
 1. Кокошићи
 2. Козник
 3. Крајиновиће
 4. Криваја
 5. Крња Јела
 6. Крстац
 7. Крће
 8. Лазине
 9. Лијева Ријека
 10. Љутаје
 11. Машовиће
 12. Медаре
 13. Међугор
 14. Милићи
 15. Папиће
 16. Петине
 17. Петрово Поље
 18. Плана
 19. Пода
 20. Пољица
 21. Понорац
 22. Праља
 23. Раждагиња
 24. Расно
 25. Распоганче
 26. Растеновиће
 27. Рашковиће
 28. Сјеница
 29. Скрадник
 30. Страиниће
 31. Ступ
 32. Сугубине
 33. Сушица
 34. Тријебине
 35. Тузиње
 36. Тутиће
 37. Увац
 38. Угао
 39. Урсуле
 40. Ушак
 41. Фијуље
 42. Царичина
 43. Цетановиће
 44. Црвско
 45. Црчево
 46. Чедово
 47. Чипаље
 48. Читлук
 49. Шаре
 50. Штаваљ
 51. Шушуре

Сродни чланци

Спољне везе

општина_сјеница.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:49