Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_сурдулица

Општина Сурдулица

Општина Сурдулица, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Сурдулицу и још 40 насељених места.

Општина има површину од 628 квадратних километара и 20.319 становника.

Политичко уређење

Органи општине Сурдулица су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Сурдулица обухвата укупно 41 насељено место:

 1. Алакинце
 2. Бацијевце
 3. Биновце
 4. Битврђа
 5. Божица
 6. Власина Округлица
 7. Власина Рид
 8. Власина Стојковићева
 9. Вучеделце
 10. Горња Козница
 11. Горње Романовце
 12. Грознатовци
 13. Дањино Село
 14. Дикава
 15. Доње Романовце
 16. Драјинце
 17. Дуги Дел
 18. Дугојница
 19. Загужање
 20. Јелашница
 21. Калабовце
 1. Кијевац
 2. Клисура
 3. Колуница
 4. Кострошевци
 5. Лескова Бара
 6. Масурица
 7. Мачкатица
 8. Ново Село
 9. Паља
 10. Рђавица
 11. Стајковце
 12. Стрезимировце
 13. Сувојница
 14. Сурдулица
 15. Бело Поље
 16. Сухи Дол
 17. Топли До
 18. Топли Дол
 19. Троскач
 20. Ћурковица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_сурдулица.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:54