Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_сокобања

Општина Сокобања

Општина Сокобања, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Сокобању и још 24 насељена места.

Општина има површину од 525 квадратних километара и 16.021 становника.

Политичко уређење

Органи општине Сокобања су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Сокобања обухвата укупно 25 насељених места:

 1. Бели Поток
 2. Блендија
 3. Богдинац
 4. Врбовац
 5. Врмџа
 6. Дуго Поље
 7. Жучковац
 8. Језеро
 9. Јошаница
 10. Левовик
 11. Милушинац
 12. Мужинац
 13. Николинац
 1. Ново Село
 2. Поружница
 3. Раденковац
 4. Ресник
 5. Рујевица
 6. Сесалац
 7. Сокобања
 8. Трговиште
 9. Трубаревац
 10. Церовица
 11. Читлук
 12. Шарбановац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_сокобања.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:50