Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_смедеревска_паланка

Општина Смедеревска Паланка

Општина Смедеревска Паланка, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Смедеревску Паланку и још 17 насељених места.

Општина има површину од 421 квадратног километра и 50.284 становника.

Политичко уређење

Органи општине Смедеревска Паланка су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 49 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 11 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Смедеревска Паланка обухвата укупно 18 насељених места:

 1. Азања
 2. Баничина
 3. Бачинац
 4. Башин
 5. Влашки До
 6. Водице
 7. Голобок
 8. Глибовац
 9. Грчац
 1. Кусадак
 2. Мала Плана
 3. Мраморац
 4. Придворице
 5. Ратари
 6. Селевац
 7. Смедеревска Паланка
 8. Стојачак
 9. Церовац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_смедеревска_паланка.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:50