Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_сечањ

Општина Сечањ

Општина Сечањ, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Сечањ и још 10 насељених места.

Општина има површину од 523 квадратна километра и 13.267 становника.

Политичко уређење

Органи општине Сечањ су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 23 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Сечањ обухвата укупно 11 насељених места:

 1. Банатска Дубица
 2. Бока
 3. Јарковац
 4. Јаша Томић
 5. Бусење
 6. Конак
 1. Крајишник
 2. Неузина
 3. Сечањ
 4. Сутјеска
 5. Шурјан

Сродни чланци

Спољне везе

општина_сечањ.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:49