Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_сврљиг

Општина Сврљиг

Општина Сврљиг, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Сврљиг и још 38 насељених места.

Општина има површину од 497 квадратних километара и 14.249 становника.

Политичко уређење

Органи општине Сврљиг су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Сврљиг обухвата укупно 39 насељених места:

 1. Белоиње
 2. Бурдимо
 3. Бучум
 4. Варош
 5. Влахово
 6. Галибабинац
 7. Гојмановац
 8. Грбавче
 9. Гулијан
 10. Гушевац
 11. Давидовац
 12. Драјинац
 13. Ђуринац
 14. Жељево
 15. Извор
 16. Копајкошара
 17. Лабуково
 18. Лалинац
 19. Лозан
 20. Луково
 1. Манојлица
 2. Мерџелат
 3. Мечји До
 4. Нишевац
 5. Околиште
 6. Округлица
 7. Палулула
 8. Периш
 9. Пирковац
 10. Плужина
 11. Попшица
 12. Преконога
 13. Радмировац
 14. Рибаре
 15. Сврљиг
 16. Сливје
 17. Тијовац
 18. Црнољевица
 19. Шљивовик

Сродни чланци

Спољне везе

општина_сврљиг.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:48