Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_свилајнац

Општина Свилајнац

Општина Свилајнац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Свилајнац и још 21 насељено место.

Општина има површину од 362 квадратна километра и 23.551 становника.

Политичко уређење

Органи општине Свилајнац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 47 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Свилајнац обухвата укупно 22 насељена места:

 1. Бобово
 2. Бресје
 3. Војска
 4. Врлане
 5. Гложане
 6. Грабовац
 7. Дубље
 8. Дубница
 9. Ђуринац
 10. Купиновац
 11. Кушиљево
 1. Луковица
 2. Мачевац
 3. Проштинац
 4. Радошин
 5. Роанда
 6. Роћевац
 7. Свилајнац
 8. Седларе
 9. Суботица
 10. Тропоње
 11. Црквенац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_свилајнац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:47