Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_рача

Општина Рача

Општина Рача, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Рачу и још 18 насељених места.

Општина има површину од 216 квадратних километара и 11.503 становника.

Политичко уређење

Органи општине Рача су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Рача обухвата укупно 19 насељених места:

 1. Адровац
 2. Борци
 3. Бошњане
 4. Велико Крчмаре
 5. Вишевац
 6. Војиновац
 7. Вучић
 8. Доња Рача
 9. Доње Јарушице
 10. Ђурђево
 1. Мали Мирашевац
 2. Мало Крчмаре
 3. Мирашевац
 4. Поповић
 5. Рача
 6. Сараново
 7. Сепци
 8. Сипић
 9. Трска

Сродни чланци

Спољне везе

општина_рача.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:45