Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_ражањ

Општина Ражањ

Општина Ражањ, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Ражањ и још 22 насељена места.

Општина има површину од 289 квадратних километара и 9.150 становника.

Политичко уређење

Органи општине Ражањ су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Ражањ обухвата укупно 23 насељена места:

 1. Браљина
 2. Стари Брачин
 3. Нови Брачин
 4. Варош
 5. Витошевац
 6. Грабово
 7. Липовац
 8. Мађере
 9. Малетина
 10. Маћија
 11. Пардик
 12. Подгорац
 1. Послон
 2. Прасковче
 3. Претрковац
 4. Ражањ
 5. Рујиште
 6. Скорица
 7. Смиловац
 8. Церово
 9. Црни Као
 10. Чубура
 11. Шетка

Сродни чланци

Спољне везе

општина_ражањ.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:44