Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_пожега

Општина Пожега

Општина Пожега, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Пожегу и још 41 насељено место.

Општина има површину од 426 квадратних километара и 29.638 становника.

Политичко уређење

Органи општине Пожега су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 52 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Пожега обухвата укупно 42 насељена места:

 1. Бакионица
 2. Висибаба
 3. Врањани
 4. Велика Јежевица
 5. Глумач
 6. Годовик
 7. Горња Добриња
 8. Горобиље
 9. Гугаљ
 10. Доња Добриња
 11. Дражиновићи
 12. Душковци
 13. Засеље
 14. Здравчићи
 15. Јелен До
 16. Каленићи
 17. Лопаш
 18. Лорет
 19. Љутице
 20. Мађер
 21. Мала Јежевица
 1. Милићево Село
 2. Мршељи
 3. Отањ
 4. Папратиште
 5. Пилатовићи
 6. Пожега
 7. Пријановићи
 8. Прилипац
 9. Радовци
 10. Расна
 11. Речице
 12. Роге
 13. Рупељево
 14. Сврачково
 15. Средња Добриња
 16. Табановићи
 17. Тврдићи
 18. Тометино Поље
 19. Тучково
 20. Узићи
 21. Честобродица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_пожега.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:41