Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_петровац_на_млави

Општина Петровац на Млави

Општина Петровац на Млави, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Петровац на Млави и још 33 насељена места.

Општина има површину од 655 квадратних километара и 31.259 становника.

Политичко уређење

Органи општине Петровац на Млави су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 50 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Петровац на Млави обухвата укупно 34 насељена места:

 1. Бистрица
 2. Бошњак
 3. Буровац
 4. Бусур
 5. Везичево
 6. Велики Поповац
 7. Велико Лаоле
 8. Витовница
 9. Вошановац
 10. Добрње
 11. Дубочка
 12. Ждрело
 13. Забрђе
 14. Каменово
 15. Крвије
 16. Кладурово
 17. Кнежица
 1. Лесковац
 2. Лопушник
 3. Манастирица
 4. Мало Лаоле
 5. Мелница
 6. Орешковица
 7. Орљево
 8. Панково
 9. Петровац на Млави
 10. Рановац
 11. Рашанац
 12. Стамница
 13. Старчево
 14. Табановац
 15. Трновче
 16. Ћовдин
 17. Шетоње

Сродни чланци

Спољне везе

општина_петровац_на_млави.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:38