Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_параћин

Општина Параћин

Општина Параћин, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Параћин и још 34 насељена места.

Општина има површину од 542 квадратна километра и 54.242 становника.

Политичко уређење

Органи општине Параћин су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и општинске управе.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 55 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 9 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинске управе за поједине области се образују за вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних и административно-техничких послова за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинским управама руководе начелници.

Насељена места

Подручје општине Параћин обухвата укупно 35 насељених места:

 1. Бошњане
 2. Буљане
 3. Бусиловац
 4. Главица
 5. Голубовац
 6. Горње Видово
 7. Горња Мутница
 8. Доње Видово
 9. Давидовац
 10. Доња Мутница
 11. Дреновац
 12. Забрега
 13. Извор
 14. Крежбинац
 15. Клачевица
 16. Лебина
 17. Лешје
 18. Мириловац
 1. Параћин
 2. Поповац
 3. Плана
 4. Поточац
 5. Рашевица
 6. Ратаре
 7. Сисевац
 8. Сикирица
 9. Сињи Вир
 10. Стубица
 11. Стрижа
 12. Својново
 13. Трешњевица
 14. Текија
 15. Чепуре
 16. Шавац
 17. Шалудовац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_параћин.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:38