Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_оџаци

Општина Оџаци

Општина Оџаци, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Оџаке и још 8 насељених места.

Општина има површину од 411 квадратних километара и 30.154 становника.

Политичко уређење

Органи општине Оџаци су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Оџаци обухвата укупно 9 насељених места:

  1. Бачки Брестовац
  2. Бачки Грачац
  3. Богојево
  4. Дероње
  5. Каравуково
  1. Лалић
  2. Оџаци
  3. Ратково
  4. Српски Милетић

Сродни чланци

Спољне везе

општина_оџаци.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:37