Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_нова_варош

Општина Нова Варош

Општина Нова Варош, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Нову Варош и још 32 насељена места.

Општина има површину од 584 квадратна километра и 16.638 становника.

Политичко уређење

Органи општине Нова Варош су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Нова Варош обухвата укупно 33 насељена места:

 1. Акмачићи
 2. Амзићи
 3. Бистрица
 4. Божетићи
 5. Брдо
 6. Буковик
 7. Бурађа
 8. Вилови
 9. Вранеша
 10. Горња Бела Река
 11. Горње Трудово
 12. Дебеља
 13. Доња Бела Река
 14. Дражевићи
 15. Драглица
 16. Дрмановићи
 17. Јасеново
 1. Комарани
 2. Кућани
 3. Љепојевићи
 4. Мишевићи
 5. Негбина
 6. Нова Варош
 7. Ојковица
 8. Радијевићи
 9. Радоиња
 10. Рутоши
 11. Сеништа
 12. Тисовица
 13. Трудово
 14. Челице
 15. Штитково
 16. Тиква

Сродни чланци

Спољне везе

општина_нова_варош.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:31